Korte biografie

De Loonse en Drunense Duinen

Ik ben geboren in Kaatsheuvel, daar ook opgegroeid en vanuit het ouderlijk huis heb ik een studie sociologie aan de Katholieke Universiteit Tilburg afgerond. Daarna heb ik enige jaren gewerkt aan de Universiteit Leiden, onder andere als secretaresse, corrector van een tijdschrift en manusje van alles bij een aan de universiteit verbonden  instituut voor oorlogs- en vredesvraagstukken. Ik heb ook de uitgifte van enkele publicaties van de Rechtenfaculteit begeleid.  Ik woonde toen in Zoetermeer, verhuisde later naar Gouda. Waar ik nu nog woon met man en twee zonen.

Vrijwilligerswerk

Uiteindelijk ben ik afgekeurd voor werk. Na enkele jaren worstelen met hoe ik met die situatie moest leven, heb ik in het vrijwilligerswerk mijn draai gevonden. Ik werd secretaris en later voorzitter van de plaatselijke reumavereniging. Daar ben ik nu nog bij betrokken als ‘gewone’ vrijwilliger. Ik was, tot september 2018, redactielid van ‘In Beweging”, later genaamd “Reuma Magazine. Daar werd ik bovendien na verloop van de tijd de vaste columnist (tot eind 2018). Van 2014 tot 2020 was ik lid en in de laatste periode voorzitter van de Patiëntenadviesraad van Reuma Nederland,

Momenteel zit ik in een redactieraad van Health Base, waarin bijsluiters van medicijnen kritisch worden bekeken, ben ik stadsmaker, te vinden via Gouda Bruist, waar ik ook voor de plaatselijke reumavereniging en voor de GAB berichten plaats. Voor de Nederlandse Mandalavereniging houd ik de website bij, schrijf ik in het Mandalatijdschrift en doe daarvan ook de opmaak. Ook voor Open Monumentendag Gouda doe ik vrijwilligerswerk, onder andere met het oog op de toegankelijkheid van monumenten. En ik schrijf blogs voor het Groene Hart Ziekenhuis.

Plannen

Dat lijkt een heleboel. Maar al deze taken zijn zorgvuldig uitgezocht. Ze zijn vooral thuis én op momenten dat ik de energie heb, uit te voeren. En ze vergen slechts incidentele inspanning, zeker niet wekelijks of bijvoorbeeld op vaste tijdstippen.  Stilzitten kan ik niet. En ondanks reuma kun je een heleboel, als je maar goed kunt plannen……